เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้อง PTT GROUP (1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami