เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ณ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อขอความคิดเห็นและหารือแนวทางถึงความต้องการบุคคลากร ของกลุ่มฯ เพื่อผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการรองรับอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือ ต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami