เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยได้มีการเเลกเปลี่ยนสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ระหว่างสมาชิก เพื่อให้อุตสาหกรรมหล่อโลหะเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งนี้ ได้มีการจัดบรรยายพิเศษเรื่อง สถานการณ์วิกฤตค่าพลังงาน และค่าไฟฟ้า โดยคุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะทำงานข้อร้องเรียน/คลัสเตอร์/Networking, สิทธิประโยชน์สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ โดยคุณอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ และสถานการณ์ความคืบหน้าด้านกฎหมาย CBAM โดยคุณพรรรัตน์ เพชรภักดี รองผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมฯ

Close Bitnami banner
Bitnami