เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ Jasmine Grande Resident เพื่อเป็นการสรุปภาพรวมการดำเนินการของกลุ่มในปี 2565 โดยทางกลุ่มฯ ได้นำเสนอออกมาเป็นรูปแบบของสื่อวิดีโอ รวมถึงการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการวางแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มในปี 2566 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าอย่างมั่นคง และบรรลุผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Close Bitnami banner
Bitnami