นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกลุ่มฯ ผู้ผลิตไฟฟ้า ดำเนินการจัดการประชุมสามัญประจำปี 2566 และประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 – 17.00 น. ณ ประชุมห้อง Gerhard & ห้อง Herbert ชั้น 7 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

Close Bitnami banner
Bitnami