เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม Space 4 โรงแรม Grande Centre Point Space Pattaya โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์อุตสาหกรรมยางและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้มีอุตสาหกรรมยางเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ทั้งนี้ ได้มีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง บริการวิจัยและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Close Bitnami banner
Bitnami