เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุม PTT Group (1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการประชุมจะเป็นการสรุปและประมวลผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ตลอดปี 2565 โดยนำเสนอเป็นรูปแบบของวิดีโอ รวมถึงยังเป็นการวางแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มในปี 2566 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าอย่างมั่นคง ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และบรรลุผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

Close Bitnami banner
Bitnami