เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายทัฬห ปึงเจริญกุล ผู้แทนกลุ่มฯ ยา เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Sharing และ Networking ภายในงาน PTT Group Tech & Innovation Day โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินการตามแผนงานประจำปีของคณะทำงานฯ S-Curve  & Smart City และเพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม S-Curve และสร้างมุมมองของกลุ่มอุตสาหกรรมต่อ S-Curve Industries และนำไปต่อยอดต่อกับการทำ Workshop ของคณะทำงาน S-Curve กับกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น

Close Bitnami banner
Bitnami