วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ (ดร.จิราภรณ์ฯ ) และประธานกลุ่มฯ เครื่องนุ่งห่ม (คุณถาวร ฯ)
และคณะกรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เข้าพบหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ (ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและสถาบันยานยนต์

Close Bitnami banner
Bitnami