เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 – 13:30 น. ณ ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ จัดประชุมสามัญประจำปี 2566 วาระปี พ.ศ. 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami