เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสุรชัย เรื่องสุขศิลป์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา และคณะกรรมการ เช้าร่วมสัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อเสนอที่สำคัญต่อภาครัฐในการพัฒนาและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมด้าน Medical & Wellness สู่ระดับสากล

Close Bitnami banner
Bitnami