เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการบริษัทอาหารและเครื่องดื่มจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Hong Kong Productivity Council เพื่อหารือโอกาสทางการค้าและการลงทุน และร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ ณ ส.อ.ท.

Close Bitnami banner
Bitnami