นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ

Close Bitnami banner
Bitnami