เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาอาหารไทย-ญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือด้านอาหารระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าญี่ปุ่น(กรุงเทพฯ) องค์การส่งเสริมการค้า ต่างประเทศของญี่ปุ่น และสถานทูตญี่ปุ่น จัดสัมมนาหัวข้อ “Food Business with Sustainability” ขึ้น ณ ห้อง PASSION (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านออนไลน์

Close Bitnami banner
Bitnami