เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / สายงาน FTI Academy ส.อ.ท. ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร ADVANCED “FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)” For Future ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม S31

Close Bitnami banner
Bitnami