กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำโดยดร.จิราภรณ์ฯ ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ ร่วมด้วยกรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม 4 สถานที่ ได้แก่ บจก.เวียงจันทน์ โลจิสติกส์ / TRIMAX Co., LTD / บจก.ไฮเทค ลาว แอพพาเรล / เขื่อนไซยะบุรี หลวงพระบาง (โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำ) โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Close Bitnami banner
Bitnami