‘เม็ดพลาสติก’ หนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของไทยที่ราคาอาจย่อลง ในปี 2566 ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้มูลค่าส่งออกเม็ดพลาสติกอาจหดตัวมากกว่า 2.5%

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทยที่พึ่งพาการส่งออกเม็ดพลาสติกฟอสซิลกว่า 96% ของปริมาณส่งออก จะยิ่งเผชิญแรงกดดันมากขึ้นจากกระแสลดโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมโดยประเทศคู่ค้า ขณะที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่เม็ดพลาสติกรักษ์โลก (รีไซเคิลและชีวภาพ) ของไทยยังช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก รวมทั้งความท้าทายจากภาวะตึงตัวของอุปทานเม็ดพลาสติกรักษ์โลก ซึ่งในระยะกลางถึงยาว ผู้ประกอบการเม็ดพลาสติกรักษ์โลกไทยคงเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะจากจีนที่เร่งลงทุนผลิตเม็ดพลาสติกรักษ์โลกตามแรงสนับสนุนนโยบายของทางการจีน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ผู้ประกอบการเม็ดพลาสติกรักษ์โลกไทยโดยเฉพาะชนิดรีไซเคิล จะหันมาจับตลาดบรรจุภัณฑ์เกรดอาหารในไทยมากขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการอนุญาตของภาครัฐให้ใช้พลาสติกรีไซเคิลเกรดอาหารในไทย ได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 จากก่อนหน้านี้ที่ผู้ผลิตมักส่งออกพลาสติกเกรดดังกล่าวไปต่างประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป โดยในปี 2566 ยอดขาย (ในประเทศและส่งออก) เม็ดพลาสติกรีไซเคิลไทยน่าจะเติบโต 1.90% ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 1.94% ในปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากตลาดในประเทศที่เร่งตัวขึ้น 2.3% สวนทางกับยอดส่งออกที่น่าจะหดตัว 1.6% ในขณะที่ยอดขายเม็ดพลาสติกชีวภาพไทยน่าจะเติบโต 1.8% ชะลอตัวลงจาก 3.5% ในปีก่อนหน้า โดยเป็นการชะลอตัวของทั้งตลาดในประเทศและส่งออกที่เติบโตเพียง 1.7% และ 1.8% ตามลำดับ

Close Bitnami banner
Bitnami