เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 คุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ และรองประธาน Plastic Industry Club – กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  ส.อ.ท. ให้เกียรติเข้าร่วมชมงาน Thailand & Asia Printing & Packaging Expo 2023 (PT PACK 2023) | งาน Printtech & Signage Expo 2023 | และงาน GSE Expo 2023 โดยมี คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด ผู้จัดงานให้การต้อนรับ

โดยคุณกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ กล่าวเปิดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้า และเลี้ยงต้อนรับสมาคมป้าย ประเทศลาว ในโอกาสนำคณะเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า พร้อมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เร่งนำนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และขับเคลื่อนธุรกิจสู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio, Circular, Green Economy)

ในโอกาสนี้ คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล และคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช รองประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์ ส.อ.ท. นำสมาชิกจาก กลุ่มพลาสติกฯ ร่วมออกงานแสดงสินค้า ในโซน FTI PAVILION ได้แก่ 1) A.J. PLAST PUBLIC Co., Ltd. 2) PRINT MASTER Co., Ltd. 3) IMCO FOOD PACK Co., Ltd.  และ 4) OPTIMUS PACKAGING Co., Ltd. และได้นำสมาชิกฯ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ร่วมออกงานแสดงสินค้า “PT PACK 2023″ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน อีกด้วย 

Close Bitnami banner
Bitnami