คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566(10) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami