วันที่ 7 เมษายน 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย พร้อมด้วยนายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นายพีระวัฒน์ ทองคำ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. ร่วมประชุมหารือกับ Ms.Evgenia Markova ประธานบริษัท JM Connect&Create และตัวแทนคณะรัฐมนตรีและสำนักงานพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรม กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ณ สภาอุตสาหกรรมฯ

ที่ประชุม หารือถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน และการยกระดับการรับรู้ของคุณภาพสินค้าไทยไปยังผู้บริโภคและผู้ผลิตในรัสเซีย โดยมุ่งเน้น 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นที่ต้องการในตลาดรัสเซีย ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งอาหารแปรรูป อาหารแช่แข็งและอาหารสัตว์เลี้ยง
2. เครื่องสำอาง ทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงและตกแต่งเพื่อความงาม
3. ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
4. ยาและเครื่องมือแพทย์
5. อัญมณีและเครื่องประดับ

Close Bitnami banner
Bitnami