เรียน ผู้สนใจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “
ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้อง MR 224-225, BITEC (ส่วนหนึ่งของงาน Subcon Thailand 2023)

การสัมมนานี้ไม่มีการเก็บค่าสัมมนาใดๆ แต่ขอให้ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน
กรุณาลงทะเบียน Link: https://url.fti.or.th/l/a_QCiH4EK กรุณาลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 รับจำกัดจำนวน 140 ท่านเท่านั้น
*อาหารว่างเช้า-บ่ายไว้บริการฟรี

Close Bitnami banner
Bitnami