เมื่อวันที 20 เมษายน 2566 คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเปิดตัวโครงการ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 เพื่อเป็นการให้ความรู้และความเข้าใจกับสมาชิกกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวเข้าสู่มาตรการ CBAM และ Carbon Neutrality โดยการบรรยายดังกล่าว จัดขึ้นพร้อมกับการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ 4/2566

Close Bitnami banner
Bitnami