เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ส.อ.ท. ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการกองทุนอินโนเวชั่นวัน (INNOVATION ONE)

  ส.อ.ท. ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงาน เปิดตัวโครงการกองทุนอินโนเวชั่นวัน (INNOVATION ONE) เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีฝีมือด้านเทคโนโลยีให้เติบโตได้ภายในประเทศ และสามารถก้าวไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ โดยจะเชื่อมต่อธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมเข้ากับ SMEs ภาคอุตสาหกรรมในเครือข่ายสมาชิกของเราที่ต้องการนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับนโยบาย ONE FTI ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวาระปี 2565-2567 นี้ โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม 

 ภายในงาน ยังได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด และ ส.อ.ท. กับบริษัท ซียู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ โดยการนำร่องนี้ จะมีการจับคู่ทำงานร่วมกับ บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด (HiveGround) ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาในภาคการเกษตร สู่เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) โดยเป็นหลักการบริหารจัดการเพาะปลูกเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำ Agritech มาบูรณาการเข้ากับการเกษตรแบบดั้งเดิม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีการเกษตรของโลกอย่างยั่งยืน 

 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่   

 • บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (MyWaWa)
 • บริษัท แอพแมน จำกัด (APPMAN)
 • บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด (HiveGround)
 • บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด  (EVme)
 • บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (Innobic)
 • บริษัท เมฆา วี จำกัด (Mekha V),  
 • NGR Energy Management Platform
 • บริษัท เอ็นไวเซ้นส์ จำกัด (ENVI Sense)
 • บริษัท LocoPack
 • บริษัท เอ็ม.เอ.เอ.เอส เทค จำกัด (M.A.A.S Tec)
 • บริษัท ไบโอม จำกัด
 • บริษัท เมอร์ลิเนียม จำกัด (Merlinium IoT) 
 • บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด (ZTRUS) 

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 220 คน

Close Bitnami banner
Bitnami