โครงการ moRE ของทีม Young blood จากฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุ จนกระทั่งค้นพบวัสดุรีไซเคิลที่สามารถนำมาผลิตเป็นเก้าอี้ BEEN ได้

นั่นคือ PlasCoff ซึ่งเป็นการผนวกกันระหว่างเยื่อกาแฟเหลือทิ้งจากกระบวนการคั่วกาแฟและเศษพลาสติก PP หรือ Polypropylene จากโรงงาน หรือ PIR

จุมพล โซ่เจริญธรรม หนึ่งในทีมนักออกแบบ เล่าถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยคำนึงถึงการใช้ของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรใหม่อย่างคุ้มค่า จนเกิดเป็น BEEN เก้าอี้ที่มีโครงสร้างเรียบง่าย แต่มีเอกลักษณ์ของเมล็ดกาแฟ คือ เส้นสายที่โค้งมนที่พื้นนั่งและพนักพิง มีผิวสัมผัสและสีที่มีความเป็นธรรมชาติของเศษวัสดุเดิมคงเหลืออยู่ด้วย

ขอขอบคุณ : https://thinkkstudio.com/

Close Bitnami banner
Bitnami