เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ ยา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้

  1. ความคืบหน้าการนำเสนอความเห็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2. สรุปการจัดสัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City
Close Bitnami banner
Bitnami