เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ สมุนไพร ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้
1. ความคืบหน้าแนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตและการขึ้นทะเบียนตำรับของยาสมุนไพรสำหรับสัตว์
2. ความคืบหน้าการใช้ห้องปฎิบัติการตรวจโลหะหนักของยาแผนโบราณพัฒนาจากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. สรุปประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1/2566
4. สรุปประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาผลิตผลสมุนไพร ครั้งที่ 2/2566

Close Bitnami banner
Bitnami