เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องสำอาง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้

  1. ความคืบหน้ากฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา
  2. ความคืบหน้าการขอยกเลิกใช้เครื่องหมายฮาลาลกรณีผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าร่วม
  3. ความคืบหน้าคณะทำงาน EPR ของกลุ่มฯ เครื่องสำอาง และสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย
Close Bitnami banner
Bitnami