เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ เครื่องสำอาง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้

  1. ความคืบหน้ากฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์ของกัมพูชา
  2. การตอบแบบสอบถามข้อกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
  3. สรุปประชุมหารือเรื่องแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาระบบ/กระบวนการในการจัดการประเด็นท้าทายของ e-commerce กับความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2566
  4. สรุปประชุม Plenary Meeting ของ ISO/TC 338 Menstrual Products ครั้งที่ 2
Close Bitnami banner
Bitnami