เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 11บริษัท

Close Bitnami banner
Bitnami