วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ GRAND PA Hotel & Resort Lamphum

ภายในงานจะได้พบกับ
* เยี่ยมชมบูธ มากกว่า 10 บูธ
* ได้รับความรู้เกี่ยวกับ “HR กับบทบาทงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่”
* ได้รับความรู้เกี่ยวกับ “การใช้ข้อมูลการเดินทางเพื่อภาคธุรกิจ”

ลงทะเบียนเข้ารว่มงาน
https://forms.gle/ER1dcoxcnTA1Kj1VA

Close Bitnami banner
Bitnami