เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ และทีมงานของกลุ่มบริษัท บูโร เวอริทัส ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ขอเข้าพบ ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ณ ห้อง 1010 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับ MOU ที่ร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมกับทาง MTEC ตลอดจนความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami