ทางกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR) โดยการมอบเครื่องฟอกอากาศ ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่

1. ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสภณ ต. มาบตาพุด จำนวน 1 เครื่อง
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

2. ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน ต. มาบตาพุด จำนวน 1 เครื่อง
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก ต. เชิงเนิน
จำนวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านก้นหนอง ต. บ้านแลง
จำนวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

Close Bitnami banner
Bitnami