คุณสมคิด คุณเสริมศักดิ์ และคุณนุตรา ผู้แทน กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อหารือถึงโอกาสและ แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ

ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมหารือดังกล่าว ทางกลุ่มฯ สิ่งทอและ กลุ่มฯ เครื่องนุ่งห่ม ได้นำเสนอข้อมูลสิ่งทอเทคนิค และผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ถุงมือกันบาด ผ้าคลุมเครื่องมือกล ผ้าสำหรับเบาะรถยนต์ สิ่งทอสำหรับ ล้อยาง ท่อยาง เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการประชุมร่วมกับกลุ่มยานยนต์ต่อไปในเรื่อง Future Mobility และ Sustainability

Close Bitnami banner
Bitnami