เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียมได้เเบ่งปันประสบการณ์ในการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านสิ่งเเวดล้อมเพื่อรองรับมาตรการ CBAM ผ่าน Zoom application โดยมีคุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานคลัสเตอร์ปิโตรเคมีให้การต้อนรับ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมรับฟังกว่า30 ท่าน ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของคลัสเตอร์ปิโตรเคมีในอนาคตต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami