วันที่ 2 มิถุนายน​ 2566 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาชิกกลุ่มฯ เข้าพบ ดร.จิตติ มังคละศิริ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าโครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเพื่อรองรับมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

          ในที่ประชุม ได้มีการหารือเกี่ยวกับค่ากลางในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มฯ คาดว่าจะได้ทราบก่อนที่มาตรการ CBAM จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2566 นี้

Close Bitnami banner
Bitnami