ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้เข้าร่วมเป็นวิทากรการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับแนวคิด Blue Economy” ให้กับกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่ ห้องบริพัตร อาคาร สรส.ยศ.ทร.

Close Bitnami banner
Bitnami