โครงการศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านเครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ONLINE SEMINAR และ วันที่ 12–17 พฤศจิกายน 2566 ดูงาน MEDICA 2023 DUSSELDORF, GERMANY

โอกาสของผู้ประกอบการไทย ในการ UPDATE TREND : เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเครื่องมือ
ทางการแพทย์และสุขภาพ จากผู้แสดงสินค้ากว่า 4,500 รายจาก 66 ประเทศและผู้เยี่ยมชมมากกว่า
81,000 รายจากทั่วโลก เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1 ONLINE SEMINAR : MEDICAL TRENDS 2023 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียดสัมมนา
– ช่วงที่ 1 บรรยาย Review Medical Trend 2023
โดย นางสาวอริยา ศรีบุตร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
– ช่วงที่ 2 สรุปภาพรวม และ Highlight งาน Medical 2023
โดย นายนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก

กิจกรรมที่ 2 ดูงาน MEDICA 2023 Dusseldorf, Germany ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2566 (6 วัน 3 คืน)

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน MEDICA 2023
– PHYSIO TECH : Physiotherapy / Orthopedics
– DIGITAL HEALTH : IT systems and IT solutions
– MED TECH & DEVICES : Imaging And Diagnostics / Medical Equipment & Devices
– LAB & DIAGNOSTICS : Laboratory Equipment / Diagnostic Tests
– DISPOSABLES

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯได้เลย : DOWNLOAD กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

CONTACT US
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
เบอร์ติดต่อ 02-391-5340-43
นายสามารถ เมธารุ่งสิริศรี (คุณตั้ม) ต่อ 214 E-mail : samart.m@thaiplastics.org
นางสาวปุณยนุช ด้วงแดง (คุณเฟิร์น) ต่อ 211 E-mail : punyanuch.d@thaiplastics.org

Close Bitnami banner
Bitnami