คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นำเสนอแนวทาง การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยอย่างยั่งยืน ให้ท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในการแถลงเอกสารวิจัยส่วนบุคคล วปอ. 64 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

Close Bitnami banner
Bitnami