ร่วมประชุมกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องบรรจุ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อต่อยอดสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในอนาคต วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1013 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

               คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และ คุณธีระ กิตติธีรพรชัย รองประธานกลุ่มฯ หารือร่วมกับ Mr. Makoto Kanazawa, Executive Director Japan Packaging Machinery Manufactures Association (JPMA) , Mr. Masahiro Abe, Deputy Secretary General สมาคมผู้ผลิตเครื่องบรรจุ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว Tokyo SME Support Center โดยมีคุณโชตินรินทร์ วิภาดา สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Package Design Association, ThaiPDA) และคุณภัทรา คุณาวัฒน์ เลขาธิการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพื่อต่อยอดสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยต่อไปในอนาคต

Close Bitnami banner
Bitnami