คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือจัดประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานทะเบียน และศูนย์ข้อมูลสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ “เพิ่มคุณค่า เชื่อมโยง ประมวลผล วิเคราะห์ และเก็บรักษาข้อมูลสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด” โดยมี คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานฯ และนายทะเบียน ส.อ.ท. เป็นประธานในการประชุม

Close Bitnami banner
Bitnami