ขอเชิญสัมมนาหัวข้อ “คิดยกกำลัง 2 ทิศทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทย” จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยจะจัดในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Synergy Hall 1 ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (ปตท.)

Close Bitnami banner
Bitnami