การหารือร่วมระหว่างกลุ่มฯ ยานยนต์กับกลุ่มฯ โรงกลั่นฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
• วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566
• เวลา 14.30 – 16.00 น.
• สถานที่ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอนำส่งวาระการประชุม โดยกลุ่มฯ โรงกลั่นฯ มีข้อมูลเตรียมนำเสนอ ดังนี้
1. Petroleum demand/supply in 2022 and Q1’23
2. Petroleum demand forecast in 2023 by EPPO
3. Euro 5 timeline

Close Bitnami banner
Bitnami