วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม เเละนางสาวบัญชุสา พุทธพรมงคล ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าพบ ดร.จิตติ มังคละศิริ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อหารือผลกระทบโครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเพื่อรองรับมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ คลิกที่ https://url.fti.or.th/l/BPAWQQYCL

Close Bitnami banner
Bitnami