‘พลาสติก’ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือก๊าซเรือนกระจกในปริมาณต่ำที่สุด ทั้งยังใช้งานได้นาน และใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

        นอกจากการใช้ซ้ำ การนำกลับไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีนับเป็น “ทางรอด” ที่ทำให้พลาสติกใช้แล้วได้รับการนำกลับเข้าสู่ระบบผลิตอีกครั้ง ลดการตกค้างในสิ่งแวดล้อม (โดยน้ำมือของผู้ใช้) ได้ด้วย

        แต่ความสะอาดของพลาสติกใช้แล้ว ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้พลาสติกถูกนำกลับไปรีไซเคิลได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ‘การทำความสะอาดพลาสติกใช้แล้วก่อนแยกทิ้ง’ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย (อ้างอิงข้อมูลตามบทสัมภาษณ์ของ คุณวรอมาตย์ อมาตยกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด)

        “จริง ๆ ต้องบอกก่อนว่า ไม่ใช่ว่าเราทำงานในแวดวงพลาสติก แล้วจึงมาบอกว่าพลาสติกดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เมื่อพิจารณาตามความเป็นจริง พลาสติกมีประโยชน์มหาศาล ทั้งเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ยิ่งในช่วงที่มีโรคระบาด พลาสติกช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสและเข้าไปมีส่วนสำคัญทางการแพทย์อย่างแยกไม่ออก แต่ปัจจุบันนี้ พฤติกรรมการทิ้งไม่ถูกที่ของผู้ใช้งาน กลับทำให้พลาสติกตกเป็นจำเลยสังคมโดยไม่มีโอกาสแก้ตัว

        การแก้ไขปัญหาน่าจะเริ่มจากการให้ความรู้ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการเลือกชนิดพลาสติกให้เหมาะสม การลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) รวมถึงการจัดการหลังการใช้ที่เหมาะสม เพื่อให้พลาสติกใช้แล้วกลับสู่ระบบผลิตอีกครั้งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

        การทำความสะอาดพลาสติกใช้แล้วก่อนส่งให้ Recyclers หรือ Upcycler จัดการก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะยิ่งพลาสติกสะอาดมากเท่าใด การนำกลับเข้าสู่ระบบผลิตก็ยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น ลดการใช้พลังงาน ลดขั้นตอนที่ต้องทำความสะอาดอีกรอบ และยังลดความเสี่ยงการทำให้พลาสติกใช้แล้วที่สะอาดต้องปนเปื้อนจากพลาสติกใช้แล้วที่เลอะเทอะด้วย”

Close Bitnami banner
Bitnami