เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ลงน้ำ พร้อมด้วยนายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม นายวิศณุ วัชราวนิช เลขานุการกรม พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร โดยมีนางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

            บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นอู่ต่อเรือชั้นแนวหน้าที่มีประสบการณ์ในการต่อสร้างเรือมากกว่า 42 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ต่อสร้างเรือ และส่งมอบเรือให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาแล้วกว่า 322 ลำ อาทิเช่น กรมศุลกากร กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และหน่วยงานเอกชนต่างๆโดยมีผลงานเรือที่สำคัญได้แก่ เรือตรวจการณ์ปืน, เรือตรวจการณ์ความเร็วสูง, เรือตรวจการณ์ติดอาวุธนำวิถี, เรือขจัดคราบน้ำมัน, เรือรับส่งลูกเรือและบริการแท่นขุดเจาะน้ำมัน, เรือรับส่งลูกเรือสำหรับ Offshore Windfarm ฯลฯ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการต่อสร้างเรือให้กับกรมศุลกากร มาแล้วกว่า 26 ลำ อาทิเช่น เรือ 804, 805, 806 และ 807 เป็นต้น

            เรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ต่อสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเรือตรวจการณ์แบบ M36 Patrol Boat ของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นแบบเรือที่ต่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการที่ได้รับการยอมรับการใช้งานได้ผลดีมาแล้ว (Well Proven Design) ซึ่งเป็นเรือที่มีสมรรถนะสูง มีความคงทนทางทะเลถึง Sea State 5  มีความอ่อนตัวในการปฎิบัติภารกิจ และสามารถรองรับภารกิจได้อย่างหลากหลาย

            เรือ 1202 ผ่านการทดสอบทดลองทางทะเล (Sea Trial) เพื่อทดสอบสมรรถนะของเรือในด้านต่างๆ  เพื่อให้มั่นใจว่า เรือมีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ ด้วยขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งด้านวิศวกรรม การผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆ ส่งผลให้เรือสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 30.4 น็อต ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดในสัญญาที่ 28 น็อต ซึ่งบริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ ซึ่งถือเป็นเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างอุตสาหกรรมต้นน้ำ และปลายน้ำ สามารถพัฒนาบุคลากร และส่งผลให้เกิดการจ้างงานในประเทศ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศได้

Close Bitnami banner
Bitnami