วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายพรชัย พุลสุขสมบัติ ที่ปรึกษากลุ่มฯ ให้การต้อนรับ Mr. Yasir Hussain หัวหน้าคณะผู้แทน สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Sajjad Azhar, Joint Secretary, Medium Enterprises Development Department, Ministry of Industries and Production และคณะ เข้าร่วมหารือในประเด็นด้านการค้าและการลงทุนในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ณ ส.อ.ท.

โดยกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม นำเสนอโอกาสทางการค้า และแนวทางความร่วมมือของอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างไทย-ปากีสถาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพด้านการผลิตเพื่อส่งออก ตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้เทคดนโลยี และการแสวงหาตลาดส่งออกในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

ซึ่งผู้ประกอบการปากีสถาน มีแผนที่จะส่งเสริม และผลักดันสินค้าเกษตรภายในประเทศ เช่น มะม่วง อ้อย ข้าว เป้นต้น ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยได้เสนอแนวทางในการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ระหว่างผู้ประกอบการ ไทยปากีสถาน เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการส่งออกของผู้ประกอบการไทยและคุณภาพของสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับดี อีกทั้ง ยังเป้นความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ ให้เติบโตไปพร้อมกันอีกด้วย

Close Bitnami banner
Bitnami