เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางริดา ศรีหล่มสัก ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย นายนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูต และคณะกรรมการใยมะพร้าวของอินเดีย ร่วมกับ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัด “งานแสดงสินค้าจากใยมะพร้าวโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอินเดีย – 2023” ณ โซนสุขสยามศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ระหว่าง 15-16 ก.ค. 2566 เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เมดอินอินเดีย ซึ่งภาคอุตสาหกรรมใยมะพร้าวของอินเดียมีความหลากหลายตั้งแต่ครัวเรือน สหกรณ์ ไปจนถึงผู้ผลิตและผู้ส่งออก ร่วมสร้างสรรค์สินค้าในชีวิตประจำวัน สิ่งประดิษฐ์ที่สวยงาม งานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากกาบมะพร้าว ซึ่งหากไม่นำมาใช้ประโยชน์วัสดุธรรมชาติเหล่านี้จะถูกทิ้งไปเสียเปล่าๆ อีกทั้งอุตสาหกรรมใยมะพร้าวยังสร้างงานให้กับแรงงานกว่า 740,000 คนในรัฐชายฝั่งของอินเดีย

จะได้พบกับผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากอินเดีย 15 ราย ซึ่งผลิตใยมะพร้าว เส้นด้าย เสื่อ ที่นอน พรม แผ่นใยสังเคราะห์ ไส้ไม้ ของแต่งสวน และไม้กาบมะพร้าว ในงานมีแต่ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่พลาดไม่ได้คือ ศาลาใยมะพร้าวสาธิตให้เห็นว่า รัฐบาลอินเดียสนับสนุนอุตสาหกรรมใยมะพร้าวมากน้อยแค่ไหนอย่างไร

ภายในงานยังมีการสัมมนาในหัวข้อ “โอกาสด้านการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมใยมะพร้าว” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใยมะพร้าว ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการใช้งาน สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ อันจะช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ และช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ

Close Bitnami banner
Bitnami