วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอโดย ดร.จิราภรณ์ฯ ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ พร้อมกับกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน “Thailand Textiles DIPROM ยกขบวนจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า ฉฐากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” ณ ศูนย์การค้าธนิยะ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อเป็นการยกระดับและส่งเสริมผู้ประกอบการสิ่งทอในประเทศสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม

Close Bitnami banner
Bitnami