เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และผู้แทนสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ให้การต้อนรับ คณะ FPTA (Federation of Paper Traders’ Associations of India) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อหาความร่วมมือทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกระดาษร่วมกับผู้ประกอบการไทย ณ ห้องประชุม PASSION (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมกระดาษของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์การค้าในปัจจุบันและแนวโน้มของตลาดในอนาคต รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ นโยบายลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) ของประเทศอินเดีย ที่อาจจะเป็นโอกาสใหม่สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมกันนี้ หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

Close Bitnami banner
Bitnami