วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายวีระศักดิ์ จงเจริญพรชัย เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว Glasstech & Fenestration Asia 2023 โดยมี นายวิกรม วัชรคุปต์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. และประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ร่วมบรรยายถึงทิศทางความร่วมมือในอุตสาหกรรมแก้วของประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

โดยมีผู้นำด้านอุตสาหกรรมแก้วเข้าร่วมด้วย อาทิ Mr. Michael Wilton (ผู้บริหาร MMI Asia), นายวินัย ทวีสกุลชัย (รองนายกสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกระจกไทย), Mr. Gan Pay Yap (ประธานสมาคมกระจกแห่งสิงคโปร์), นายจูน เซคิโน (อนุกรรมการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์) และ ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี (ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ: TCEB)

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากสภาวะเงินเฟ้อ, อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น, ผลกระทบจาก Climate Change ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และปัญหาความขัดแย้งจากสงครามการค้า (Trade war) ทำให้ทุกอุตสาหกรรม ต้องมีการเร่งปรับตัว และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน

จากปัญหาข้างต้น อุตสาหกรรมกระจก จำเป็นต้องมองหานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาและต่อยอดในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต การขนส่ง และส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ CBAM ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในขณะนี้  เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ ด้วย BCG Model

โดยภายในงาน Glasstech & Fenestration Asia 2023 จะเป็นงานแสดงสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีกระจก และ Façade ทั่วโลก อีกทั้งยังมี Solution ด้านสถาปัตยกรรม รวมถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมกระจก ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลก พร้อมทั้งส่งเสริมให้อุตสาหกรรมกระจกเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต   

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ สามารถเข้าเยี่ยมชมงาน Glasstech & Fenestration Asia 2023 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Close Bitnami banner
Bitnami